【GOT】2021年8月28日城堡皮肤转盘调整
2021.08.27

亲爱的领主大人:

以下内容是2021年8月28日(周六)-8月29日(周日)开启的城堡皮肤转盘(传奇城堡)的调整

    备注:每种外观兑换券只能抽到1次,抽到后其抽取概率评分到其他道具上

 

    若对游戏还有其他问题,请联系我们客服人员,我们会尽快为您处理。

    感谢您的支持与体谅,愿诸位长治久安,一起写下新的篇章。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 ‹‹